ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC PORTLAND  
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHOA HỌC MÁY TÍNH  
 
   
 Thông báo
 Biểu mẫu
 TitleSizeDescription
Phiếu đăng ký xét tuyển CTTT - 2013560.62 KBMẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào Chương trình Tiên tiến năm 2013. Tân sinh viên có thể tự in ra và nộp kèm hồ sơ xét tuyển.
Lý lịch sinh viên16.79 KBSinh viên cần phải download lý lịch sinh viên, điền đẩy đủ thông tin và nộp lại khi nhập học
Phiếu đăng ký học bổng 2012551.22 KBMẫu phiếu đăng ký dự tuyển học bổng Chương trình Tiên tiến năm 2012. Tân sinh viên có thể tự in ra và nộp về Bộ phận điều hành Chương trình Tiên tiến.
Phiếu đăng ký xét tuyển CTTT - 2012560.61 KBMẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào Chương trình Tiên tiến năm 2012. Tân sinh viên có thể tự in ra và nộp kèm hồ sơ xét tuyển.
Phiếu đăng ký dự tuyển học bổng CTTT - 2011742.91 KBMẫu phiếu đăng ký dự tuyển học bổng Chương trình Tiên tiến năm 2011. Tân sinh viên có thể tự in ra và nộp về Bộ phận điều hành Chương trình Tiên tiến.
Phiếu đăng ký dự tuyển CTTT - 2011460.35 KBMẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào Chương trình Tiên tiến năm 2011. Tân sinh viên có thể tự in ra và nộp kèm hồ sơ xét tuyển.
Phiếu đăng ký học Chương trình Tiên tiến465.01 KBPhiếu đăng ký học Chương trình Tiên tiến năm 2010
Phiếu đăng ký tham gia chương trình học bổng CTTT 2010449.37 KBPhiếu đăng ký tham gia chương trình Học bổng Chương trình tiên tiến năm 2010
  Trang chủ      Liên hệ      Đăng nhập       
Copyright 2007-2016 by APCS-HCMUS