ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC PORTLAND  
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHOA HỌC MÁY TÍNH  
 
   

E-mail*: info(at)apcs.vn
Điện thoại: ( +84-8) 62 88 44 99 / (+84-8) 7308 98 99 – ext: 4004
Hotline: 09 3773 4004

Gửi thư về:
Văn phòng các chương trình đào tạo đặc biệt
Phòng APCS403, Lầu 4, Tòa nhà I
Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
----
*Thay (at) bằng @ trong địa chỉ email

E-mail*: info(at)apcs.vn
Điện thoại: ( +84-8) 62 88 44 99 / (+84-8) 7308 98 99 – ext: 4004
Hotline: 09 3773 4004

Gửi thư về:
Văn phòng các chương trình đào tạo đặc biệt
Phòng APCS403, Lầu 4, Tòa nhà I
Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
----
*Thay (at) bằng @ trong địa chỉ email

  Trang chủ      Liên hệ      Đăng nhập       
Copyright 2007-2016 by APCS-HCMUS