ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC PORTLAND  
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHOA HỌC MÁY TÍNH  
 
   

Giới thiệu về Chương trình Đào tạo 
Công nghệ Thông tin Tiên tiến

Giới thiệu về Chương trình Đào tạo 
Công nghệ Thông tin Tiên tiến

 

Sơ nét

Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm (2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới.

Trong lộ trình của đề án được giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có “bước đi” đầu tiên nhằm thực hiện nhiệm vụ “tiếp thu có chọn lọc và đào tạo thí điểm một số chương trình và giáo trình tiên tiến hiện đại đang giảng dạy ở các trường Đại học nước ngoài phù hợp yêu cầu phát triển của Việt Nam”.

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ triển khai đào tạo thí điểm một trong mười chương trình tiên tiến đầu tiên (với khóa tuyển đầu tiên từ năm học 2006-2007). Cụ thể là Chương trình Tiên tiến cho bậc Đại học, ngành Công nghệ Thông tin (quyết định số 6668/QĐ-BGD&ĐT) với mục tiêu như sau:

 • Xây dựng chương trình đào tạo bậc Đại học ngành Công nghệ Thông tin tiếp cận với trình độ của các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Sau khi đào tạo thí điểm xong, chương trình đào tạo này sẽ được hoàn thiện để trở thành chương trình chuẩn tiên tiến về đào tạo Cử nhân Khoa học Máy tính.
 • Tạo điều kiện giao lưu và hội nhập trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, một mặt trình độ cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy được nâng cao, cập nhật với trình độ của thế giới; mặt khác sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn và tay nghề, có trình độ ngoại ngữ để phát huy được khả năng và đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
 • Xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu hiện đại tạo tiền đề khai thác đề tài, dự án và hợp tác đào tạo.
 • Việc áp dụng thành công mô hình đào tạo này sẽ là cơ sở để đảm bảo tính liên thông để có thể xây dựng được chương trình đào tạo sau đại học tiên tiến.

 

Tham quan công ty FPT Software và Gameloft

 

Sơ nét

Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm (2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới.

Trong lộ trình của đề án được giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có “bước đi” đầu tiên nhằm thực hiện nhiệm vụ “tiếp thu có chọn lọc và đào tạo thí điểm một số chương trình và giáo trình tiên tiến hiện đại đang giảng dạy ở các trường Đại học nước ngoài phù hợp yêu cầu phát triển của Việt Nam”.

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ triển khai đào tạo thí điểm một trong mười chương trình tiên tiến đầu tiên (với khóa tuyển đầu tiên từ năm học 2006-2007). Cụ thể là Chương trình Tiên tiến cho bậc Đại học, ngành Công nghệ Thông tin (quyết định số 6668/QĐ-BGD&ĐT) với mục tiêu như sau:

 • Xây dựng chương trình đào tạo bậc Đại học ngành Công nghệ Thông tin tiếp cận với trình độ của các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Sau khi đào tạo thí điểm xong, chương trình đào tạo này sẽ được hoàn thiện để trở thành chương trình chuẩn tiên tiến về đào tạo Cử nhân Khoa học Máy tính.
 • Tạo điều kiện giao lưu và hội nhập trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, một mặt trình độ cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy được nâng cao, cập nhật với trình độ của thế giới; mặt khác sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn và tay nghề, có trình độ ngoại ngữ để phát huy được khả năng và đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
 • Xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu hiện đại tạo tiền đề khai thác đề tài, dự án và hợp tác đào tạo.
 • Việc áp dụng thành công mô hình đào tạo này sẽ là cơ sở để đảm bảo tính liên thông để có thể xây dựng được chương trình đào tạo sau đại học tiên tiến.

 

Tham quan công ty FPT Software và Gameloft

 

Cơ sở vật chất, tài liệu cho giảng dạy và học tập

Thư viện

 • Các sách giáo khoa (text-books) mà trường đại học đối tác (Đại học Portland State, PSU) sử dụng cho giảng dạy các môn học.
 • Sách điện tử (e-books) và bản quyền truy cập các website lớn cung cấp các dữ liệu điện tử (electronic database) bài báo khoa học chuyên ngành.
 • Sử dụng hệ thống thư viện điện tử sẵn có của Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Quốc gia TPHCM.

Hệ thống phòng học và phòng thí nghiệm

 • Phòng đa phương tiện (Multimedia teleconfering room) kết nối mạng và máy chiếu (video projector), kết nối mạng tốc độ cao để giảng viên và sinh viên có thể tham gia các hoạt động giảng dạy và học tập theo phương pháp tiên tiến.
 • Phòng máy hiện đại dành riêng cho sinh viên Chương trình Tiên tiến.

 

Trao đổi với giáo viên nước ngoài trong một giờ học

 

Cơ sở vật chất, tài liệu cho giảng dạy và học tập

Thư viện

 • Các sách giáo khoa (text-books) mà trường đại học đối tác (Đại học Portland State, PSU) sử dụng cho giảng dạy các môn học.
 • Sách điện tử (e-books) và bản quyền truy cập các website lớn cung cấp các dữ liệu điện tử (electronic database) bài báo khoa học chuyên ngành.
 • Sử dụng hệ thống thư viện điện tử sẵn có của Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Quốc gia TPHCM.

Hệ thống phòng học và phòng thí nghiệm

 • Phòng đa phương tiện (Multimedia teleconfering room) kết nối mạng và máy chiếu (video projector), kết nối mạng tốc độ cao để giảng viên và sinh viên có thể tham gia các hoạt động giảng dạy và học tập theo phương pháp tiên tiến.
 • Phòng máy hiện đại dành riêng cho sinh viên Chương trình Tiên tiến.

 

Trao đổi với giáo viên nước ngoài trong một giờ học

Các chương trình - Hoạt động ngoại khóa

Sinh viên của chương trình được phát huy khả năng sáng tạo và bồi dưỡng các kỹ năng mềm cần thiết thông qua các hoạt động  ngoại khóa.

Chương trình Trao đổi sinh viên

Từ năm 2010, bên cạnh hình thức chuyển tiếp sang PSU để học giai đoạn chuyên ngành, sinh viên của chương trình có thêm một cơ hội để học tập tại PSU thông qua chương trình Trao đổi sinh viên.

Những sinh viên được lựa chọn trao đổi sẽ được chương trình hỗ trợ chi phí vé máy bay. Sinh viên tự trang trải các chi phí khác như học phí và tiền ăn ở đi lại. Sinh viên được học và tham gia các hoạt động khác tại trường đối tác trong 1 học kỳ. Những tín chỉ đạt được trong học kỳ đó sẽ được công nhận trong kết quả học tập của sinh viên.

Dự án website thông tin từ thiện Care&Share

http://careandshare.vn/ là website phi lợi nhuận song ngữ Anh – Việt được thực hiện và điều hành bởi sinh viên của chương trình. Website ra đời với mong muốn trở thành cầu nối thông tin giữa các nhà hảo tâm trong và ngoài nước với những tổ chức từ thiện, những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ tại Việt Nam.

Chương trình thực tập cho sinh viên

Công ty cho sinh viên Chương trình Tiên tiến là một Mô hình Vườn ươm (Incubator) học tập từ các trường nước ngoài nhưng có một số điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của đại học Việt Nam, nhằm phát huy nguồn lực, tạo môi trường thực tập chuyên môn cũng như rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên.

Các chương trình - Hoạt động ngoại khóa

Sinh viên của chương trình được phát huy khả năng sáng tạo và bồi dưỡng các kỹ năng mềm cần thiết thông qua các hoạt động  ngoại khóa.

Chương trình Trao đổi sinh viên

Từ năm 2010, bên cạnh hình thức chuyển tiếp sang PSU để học giai đoạn chuyên ngành, sinh viên của chương trình có thêm một cơ hội để học tập tại PSU thông qua chương trình Trao đổi sinh viên.

Những sinh viên được lựa chọn trao đổi sẽ được chương trình hỗ trợ chi phí vé máy bay. Sinh viên tự trang trải các chi phí khác như học phí và tiền ăn ở đi lại. Sinh viên được học và tham gia các hoạt động khác tại trường đối tác trong 1 học kỳ. Những tín chỉ đạt được trong học kỳ đó sẽ được công nhận trong kết quả học tập của sinh viên.

Dự án website thông tin từ thiện Care&Share

http://careandshare.vn/ là website phi lợi nhuận song ngữ Anh – Việt được thực hiện và điều hành bởi sinh viên của chương trình. Website ra đời với mong muốn trở thành cầu nối thông tin giữa các nhà hảo tâm trong và ngoài nước với những tổ chức từ thiện, những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ tại Việt Nam.

Chương trình thực tập cho sinh viên

Công ty cho sinh viên Chương trình Tiên tiến là một Mô hình Vườn ươm (Incubator) học tập từ các trường nước ngoài nhưng có một số điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của đại học Việt Nam, nhằm phát huy nguồn lực, tạo môi trường thực tập chuyên môn cũng như rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên.

  Trang chủ      Liên hệ      Đăng nhập       
Copyright 2007-2016 by APCS-HCMUS